top of page
Search

Zostań w domu. Komunię przyjmiesz duchowo.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa biskupi wydali rozporządzenie o zwolnieniu z obowiązku niedzielnej Mszy Świętej w kościele aż do odwołania.


Propozycją alternatywy dla niedzielnej Eucharystii może być duchowa komunia oraz uczestnictwo w nabożeństwach emitowanych na licznych stacjach telewizyjnych i stronach internetowych.Czym jest więc duchowa komunia?
Duchowa komunia jest aktem modlitewnym, dzięki któremu można osiągnąć takie samo zjednoczenie z Jezusem, jakie daje nam Eucharystia. Nie jest powszechną formą modlitwy, choć praktykowali ją liczni święci. Swoimi początkami sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. Do tej pory była praktykowana zwłaszcza u osób chorych, które nie mogły uczestniczyć w Eucharystii i polega na wzbudzeniu w swoim sercu gorącego pragnienia zjednoczenia się z Chrystusem za pomocą aktu strzelistego lub krótkiej modlitwy.


Jak przyjąć duchową komunię?


Należy wyrazić pragnienie, serdeczną prośbę, żeby Pan Jezus zechciał przyjść do Ciebie i być z Tobą, pomimo tego, że nie można Go przyjąć. Można to zrobić oglądając transmisję Mszy Świętej czy słuchając jej w radiu. Warto poprzedzić ją aktem pokuty. Innym sposobem jest użycie gotowej formuły.


Formuły Komunii Duchowej


  • Wierzę o słodki Jezu, że jesteś rzeczywiście obecny pod postaciami chleba i wina. Kocham Cię z całego serca! Żałuję za grzechy, którymi Cię obraziłem(am). Przyjdź do serca mojego, o Ty jedyne pragnienie moje! Rzucam się w Twoje objęcia, oddaję Ci się cały(a), o jedyny przedmiocie mej miłości. Nie dopuść, abym się kiedy miał(a) oderwać od Ciebie!

  • Pragnę Cię przyjąć Panie z tą samą czystością, pokorą i pobożnością, z jaką przyjęła Cię Twoja Najświętsza Matka, z duchem i żarliwością świętych.

  • O mój Jezu, wierzę że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. Kocham Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w mej duszy.

  • Skoro nie mogę Cię teraz przyjąć sakramentalnie, przyjdź duchowo do mego serca.

  • Miłuję Cię już obecnego w mym sercu i łączę się całkowicie z Tobą; nigdy nie pozwól mi oddalić się od Ciebie.

  • Panie Jezu, ponieważ nie mogę w tej chwili przyjąć Ciebie w Świętym Sakramencie Eucharystii, (tu można wymienić dlaczego) błagam Cię, abyś przyszedł duchowo do mojego serca w duchu Twojej świętości, w prawdzie Twojej dobroci, w pełni Twojej władzy, w łączności z Twoimi tajemnicami i w doskonałości Twoich dróg. O Panie, wierzę, zawierzam, wychwalam Ciebie. Żałuję za wszystkie moje grzechy. O najświętszy sakramencie, o Boski sakramencie, zawsze niech będzie Twoja chwała i dziękczynienie.

  • Mój Jezu, wierzę w Ciebie w tym Najświętszym Sakramencie! Mam nadzieję w Łasce i Miłosierdziu Twoim! Miłuję Cię nade wszystko! Z miłości ku Tobie żałuję serdecznie za wszystkie moje grzechy! Wolę tysiąc razy umrzeć, niżeli Cię obrazić. Pragnę Cię przyjąć. Przyjdź, mój Jezu! Przyjdź do mej duszy!

  • Jezu pragnę Cię przyjąć z taką wiarą, nadzieją i miłością, jak Maryja w chwili Zwiastowania. Panie Jezu Chryste Synu Boży zmiłuj się nade mną grzesznikiem.


Gosia Dziżaⓒ Kiedy klękać w kościele? 2020


Źródła:

Ks. Józef Pierzchalski SAC - KOMUNIA DUCHOWA

Skarby nieba, 1928 r. -


Foto:

Obraz Gerd Altmann z Pixabay

89 views0 comments

Recent Posts

See All

Nuntio!

bottom of page