top of page
Search

Zesłanie Ducha Świętego

Updated: May 18, 2020

Święto Zesłania Ducha Świętego; znane również jako Zielone Świątki, obchodzone w siódmą niedzielę i poniedziałek (50 dni) po Wielkanocy (w miesiącu maju/czerwcu).

W liturgii kościelnej jest to jedno z najważniejszych świąt — upamiętnia ono zesłanie Ducha Świętego na Maryję; matkę Jezusa oraz Apostołów: „Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie” (J 15, 26). Jezus zakładając Kościół, również powierzył go opiece Ducha po swoim zmartwychwstaniu. Zesłanie Ducha Świętego, według Dziejów Apostolskich, to wydarzenie, które miało miejsce po zmartwychwstaniu Jezusa w święto Pięćdziesiątnicy. Na zebranych w wieczerniku apostołów zstąpił Duch Święty. Apostołowie zaczęli przemawiać w wielu językach oraz otrzymali inne dary duchowe.

Na przykładzie Apostołów widzimy, że Dar Ducha wzmacnia i pokrzepia wiernych i wzmacnia ich siły i więź z Bogiem.Andrzej Satoła


ⓒ Kiedy klękać w kościele? 202021 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page