top of page
Search

Wszyscy święci balują w niebie, czyli czym się różni 1. od 2. listopada.

Updated: Nov 13, 2019

1 listopada Kościół Katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Dla wielu z nas dzień ten kojarzy się z modlitwą za zmarłych, odwiedzaniem grobów naszych bliskich, zniczami, chryzantemami oraz nostalgią za tymi, których utraciliśmy.


A przecież święto to jest świętem radosnym. Wspominamy wszystkich świętych, nie tylko tych wyniesionych na ołtarze: świętych i błogosławionych, ale również wszystkich, którzy byli świadectwem Boga na ziemi, a teraz weszli już do Królestwa Niebieskiego. To właśnie postać świętego ma przypominać wiernym o powołaniu do świętości.

Uroczystość Wszystkich Świętych błędnie wbrew ogólnie panującej opinii jest nazywane „świętem zmarłych”. Nazwa ta jest manipulacją z okresu PRL-u. Chciano w ten sposób zmienić charakter tego święta na bardziej „świecki”, a wynikało to z tego, że nawet w tamtych czasach święto to było dniem wolnym od pracy.


„Święto zmarłych” zdecydowanie lepiej pasuje do 2 listopada, czyli Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych nazywanego w polskiej tradycji Dniem Zadusznym lub Zaduszkami

Kościół w tym dniu wspomina zmarłych pokutujących za grzechy w czyśćcu. Chodzi więc o tych, którzy nie mogą wejść do nieba, gdyż mają pewne długi do spłacenia wobec Bożej sprawiedliwości. Duszom w czyśćcu możemy pomagać, tak więc cała wspólnota Kościoła modli się w intencji dusz czyśćcowych zanosząc w tym dniu prośby przed oblicze Boga. Aby przyjść z pomocą zmarłym pokutującym w czyśćcu, żyjący może w tych dniach uzyskać i ofiarować odpusty zupełne.


Odpust zupełny jest całkowitym darowaniem kary dla duszy cierpiącej w czyśćcu. Uzyskuje się go wypełniając zwykłe warunki uzyskania odpustu zupełnego i nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym. W dniach od 1 do 8 listopada wypełniając określone warunki możemy również uzyskać odpust zupełny za modlitewne nawiedzenie cmentarza.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

1. Wykonać czynność związaną z odpustem.

2. Być w stanie łaski uświęcającej.

3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.

5. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: “Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu, które możesz łatwo znaleźć w internecie.

Myślę, że szczególną uwagę musisz zwrócić na punkt trzeci. Nie oznacza on bezpośrednio przyjęcia sakramentu spowiedzi, jak interpretuje to wielu wiernych. To dosłowne odrzucenie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet tych z rodzaju lekkich. Świadoma rezygnacja, sprzeciw wobec złego. Nie oznacza to jednak, że już nigdy nie popełnisz danego grzechu, chodzi raczej o wyzbycie się wszystkiego co skłania nas do tego grzechu, a tym samym osłabia naszą wolę trwania w stanie łaski uświęcającej.

W przypadku, którym nie umiesz spełnić tego warunku, otrzymujesz odpust cząstkowy.Gosia Dziżaⓒ Kiedy klękać w kościele? 2019

27 views1 comment

Recent Posts

See All

Nuntio!

bottom of page