top of page
Search

Wstrzemięźliwość od pokarmów miesnych.

Updated: Nov 13, 2019

Piątkowa wstrzemięźliwość od mięsa wydaje się być oczywista. Gdzie w Piśmie Świętym Pan Jezus mówi o tym, aby pościć? Kiedy ten post obowiązuje, a kiedy nie?


Bezpośrednim nakazem postu w piątek, są słowa Jezusa:


18 Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Niego i pytali: «Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?» 19 Jezus im odpowiedział: «Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo mają pośród siebie pana młodego. 20 Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć. (Mk 2, 18-20)


W ten sposób Jezus nakazał aby piątek, który jest dniem Jego śmierci, był dla nas dniem pokuty. Tradycyjnie w Polsce, pokutą tą, jest wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Prawnie jest to zatwierdzone w Kodeksie Prawa Kanonicznego (KPK)

Kan. 1251 – Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu, należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość […].


Zgodnie z KPK prawem tym związane są osoby, które ukończyły 14 rok życia (Kan. 1252). Pamiętać jednak należy, że świętowanie jest ważniejsze od umartwiania, dlatego w Uroczystości oraz oktawy największych świąt (tj. Wielkanoc i Boże Narodzenie) post ten nie obowiązuje. Co więcej, Kościół w niektórych sytuacjach, za sprawą Episkopatu czy biskupa diecezjalnego, może udzielić dyspensy od wstrzemięźliwości.


Do 2013r. w piątki obowiązywał też zakaz udziału w zabawach, został on jednak zawężony tylko do Wielkiego Postu, w czasie zebrania Episkopatu Polski w Wieliczce 21-23.06.2013r.


Jeżeli z jakiś przyczyn nie jesteś w stanie dotrzymać wstrzemięźliwości w danym dniu, zadbaj o to aby piątkowy post wyrazić w inny sposób. Kościół doradza aby była to jedna z form pokuty (jałmużna, uczynki miłości i pobożności).Marcin Frejekⓒ Kiedy klękać w kościele? 2019


Źródła:

· KODEKS PRAWA KANONICZNEGO 1983

· Komunikat z 362. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski


114 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page