top of page
Search

„Theos agape estin”-„Bóg jest miłością”.

Updated: May 10, 2021Jezus powiedział do swoich uczniów:


«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.


To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.


To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.(J 15, 9-17)


Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.


W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu.


W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.(1 J 4, 7-10)


Miłość, najpiękniejszy dar otrzymany od Boga. Przykazanie nadane chrześcijanom przez Jezusa: abyśmy się miłowali.

Słowa Chrystusa w pierwszym momencie wydawać się mogą proste, wręcz banalne. Kryją one jednak prawdę konieczną i fundamentalną w założeniach chrześcijaństwa.


Co to znaczy miłować?


Wiele jest definicji i terminów określających miłość. W przypadku miłości jaką przekazał nam Jezus odpowiedź na powyższe pytanie otrzymujemy w samym tekście NT:

„Bóg jest miłością”, z greckiego „Theos agape estin”: kluczowym jest słowo agape. Miłość określana tym konkretnym słowem jest najdoskonalszą formą miłości jaką mógł obdarzyć nas Bóg. Miłość agape - rozumiana jako uczucie czyste, bezwarunkowe, daje jasny ogląd miłości jaką ma kierować się każdy chrześcijanin.

W przykazaniu miłości bowiem zamykają się wszystkie inne przykazania. Miłość agape jest drogą do wszelkich cnót, kierując się nią niemożliwym jest przekroczyć przykazania dekalogu, ponieważ oddając się komuś w darze i otrzymując taki sam dar od innych nie jesteśmy w stanie wyrządzć szkody sobie ani bliźniemu.

Bóg dał przykład, zesłał Swój dar dla nas: Swojego Syna. Bezwarunkowo oddał nam Siebie. My winniśmy postępować tak samo. Żyć tak aby każdy nasz czyn był darem równie cennym, co sam Bóg.


Picture by: https://www.pexels.com/pl-pl/@dperezftAndrzej Satoła© Kiedy klękać w kościele? 202117 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page