top of page
Search

Teraz Rodzina

Tym co czyni ludzi wyjątkowymi jest silna przynależność do wspólnoty, pierwszym i zarazem najważniejszym członem wspólnoty jest rodzina.

Tym co czyni rodzinę szczególą jest to iż Bóg widzi ją jako ważną, wyjątkową i prawą.

Jest ona tak istotną, że w księdze Syracydesa (Syr 3, 2 –6. 12 –14) zapisano niejako kodeks postępowania w rodzinie aby podobało się to Panu. Dobre życie w rodzinie staje się przepustką do dobrego życia na ziemi i w niebie.


(Syr 3, 2 –6. 12 –14)

,,Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził. Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy będzie wysłuchany. Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce. Synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu. A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił. Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów zamieszka u ciebie."


Bóg jasno stawia warunki postępowania w rodzinie. Nie zostawia on ich jednak bez przykładu. Zesłał swego Syna, który to staje się posłuszny swym rodzicom, oddaje im cześć, nawet na krzyżu dba o bezpieczeństwo swej matki dając ją w opiekę swego ucznia.

Tak więc teraz rodzina staje się kluczem do zbawienia. Fundamentalna cząstka wspólnoty, w której rodzimy się, żyjemy i umieramy staje się pierwszym krokiem do zbawienia duszy. Rodzice kochający dzieci, dzieci kochające rodziców, członkowie rodziny dbający o siebie nawzajem są odzwierciedleniem miłości Boga Ojca do swego stworzenia.Andrzej Satoła

Photo by https://www.pexels.com/pl-pl/@vidalbalielojrfotografia

16 views0 comments

Recent Posts

See All

Nuntio!

bottom of page