top of page
Search

Tatuaże, a wiara.

Updated: Jan 21, 2020

Tatuaże stają się coraz bardziej popularne, coraz częściej możemy spotkać kogoś znajomego z wytatuowanym fragmentem ciała. Z tego powodu narosło wiele kontrowersji, na temat podejścia wiary katolickiej do sprawy tatuaży. Mimo, że żadne oficjalne prawo kościelne tego nie reguluje, z wielu stron słychać argumenty i opinie, popierające lub sprzeciwiające się takim praktykom.

Najczęstszym argumentem, wysuwanym przeciwko tatuażom, jest fragment ze Starego Testamentu:


“[…]Nie będziecie się tatuować. Ja jestem Pan!” (Kpł, 19,28)


Pamiętać jednak należy, że prawo to było ustanowione w czasach, kiedy jakikolwiek tatuaż, był oznaką przynależności do kultu bożków - bałwochwalstwa. Obecnie tatuaże nie mają już takiego znaczenia, a nas jako chrześcijan Prawo Mojżeszowe nie obowiązuje. Jeżeli więc twój tatuaż nie jest oznaką przynależności do formacji niezgodnej z wiarą katolicką i w żaden sposób nie przeczy wartościom, które ta wiara przedstawia to nie ma podstaw(duchowych) aby tego tatuażu nie robić. Co więcej, tatuażem możesz okazywać swoją wiarę i miłość do Boga oraz traktować taki tatuaż jako przypomnienie o swojej wierności Bogu.


Pamiętać jednak należy, że ciało dane przez Boga już jest doskonałe, więc jego trwałe zmienianie należy bardzo rozważnie przemyśleć, aby nie przyniosło ono złych owoców.Marcin Frejekⓒ Kiedy klękać w kościele? 2020

148 views0 comments

Recent Posts

See All

Nuntio!

bottom of page