top of page
Search

Sakrament Namaszczenia Chorych

Updated: Mar 30, 2020

Sakrament namaszczenia chorych.


Ostatni czas jest trudny dla wszystkich. Coraz większa ilość chorych zwiększa częstotliwość udzielania sakramentu chorych niesłusznie nazywanego ostatnim namaszczeniem. Czym jest ten sakrament, kto może go przyjąć i kiedy?


Sakrament namaszczenia chorych jest specjalnym rodzajem sakramentu przeznaczonym dla osób przechodzących chorobę. Daje on łaskę umocnienia w trudnościach związanych z przechodzeniem choroby. Sakrament ten ma naśladować działania Chrystusa, który odpuszczając grzechy uzdrawiał chorych i cierpiących. Polega na namaszczeniu chorego przez kapłana specjalnym olejem, na czole i dłoniach chorego. Szafarzami tego sakramentu są tylko kapłani (biskupi i prezbiterzy).


Co jeszcze taki sakrament zapewnia?


Zapewnia:

· przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty

· powrót do zdrowia, jeśli to służy dobru duchowemu

· przygotowanie na przejście do życia wiecznego


Kiedy taki sakrament należy przyjąć?


Sakrament ten przyjmują osoby chore (każda osoba chora może go przyjąć), mogą go przyjąć osoby które w trakcie danej choroby sakrament ten już przyjęły ale ich stan się pogorszył. Zaleca się również aby namaszczenie przyjąć przed operacją, a osobom starszym nawet wtedy, gdy nie chorują. Przede wszystkim należy zabiegać aby udzielony został on osobom w zagrożeniu życia, dla których w wypadku ewentualnej śmierci staje się on odpuszczeniem grzechów i pozwala przejść do Życia Wiecznego.


Dlaczego nie „ostatnie namaszczenie”?


Wielokrotnie sakrament ten jest niepoprawnie tak nazywany, co może być bardzo szkodliwe, szczególnie dla osób w podeszłym wieku, które często myślą (właśnie przez to mylące określenie), że przyjęcie ostatniego namaszczenia wiąże się z bliską i nieuniknioną śmiercią, przez co odmawiają jego przyjęcia. Nie jest to właściwe określenie z uwagi na to że namaszczenie chorych może przyjąć każdy chory, także w takich chorobach, które nie zagrażają życiu. Jest to umocnienie, nie pożegnanie. Można go przyjmować wielokrotnie w ciągu życia.


Starajcie się, aby wasi bliscy jak i wy w czasie choroby otrzymali dostęp do tego sakramentu, który dzięki łasce Boga, pomoże przetrwać trudny czas choroby.
Marcin Frejekⓒ Kiedy klękać w kościele? 2020

27 views0 comments

Recent Posts

See All

Nuntio!

bottom of page