top of page
Search

Rola Ministranta

Updated: Feb 1, 2021

Ministrant (wywodzący się z łacińskiego ,,ministrare" - służyć )


Rola ministranta w liturgii Mszy świętej jest nieocenioną, choć bardzo często źle pojmowaną. Dla wielu ministranci są tylko dodatkiem, miłym urozmaiceniem mszy świętej. Rzeczywistość jest jednak inna a rola ministranta jest bardziej znacząca.


Czym zajmuje się ministrant?


Zadania ministrantów podzielić można na kilka etapów:


Etap 1: Przygotowanie do mszy.


Obejmuje ono odpowiednio wcześniejsze przybycie do kościoła, przygotowanie darów, liturgii słowa na dany dzień jak i takie rzeczy jak przebranie się w szaty(komżę lub albę) i wyciszenie przed samą mszą. W trakcie przygotowań ministranci mogą również ustalić pewne szczegóły dotyczące mszy.Etap 2: Przygotowanie się do wyjścia.


Po wyciszeniu następuje przygotowanie do mszy świętej, następnie odmawiana jest modlitwa, po której ministranci wraz z celebransem przystępują do mszy świętej.Etap 3: Liturgia Słowa.


Gdy następuje moment uroczystego odczytania Słowa Bożego lektorzy wcześniej przygotowani, przystępują do odczytania słów pisma.Etap 4: Przygotowanie darów.


Po liturgii słowa rozpoczyna się śpiew na przygotowanie darów. Ministranci umieszczają na ołtarzu korporał, puryfikaterz, kielich i mszał. Następnie następuje przyniesienie darów, modlitwa nad darami i obmycie.Etap 5: Przeistoczenie.


Przeistoczenie stanowi serce i centralny punkt obchodzoniej liturgii. Ministranci pomagają w prawidłowym przebiegu przeistoczenia.Oprócz oczywistej roli swego rodzaju pomocników przy sprawowaniu mszy świętej ministranci pełnią ważniejszą funkcję: są oni symbolem.

Ich obecność i czynny udział w sprawowaniu liturgii Mszy świętej jest znakiem dla zgromadzonych, mówiącym o tym, że we Mszy należy brać czynny udział. Ich oddanie posłudze, poczucie obowiązku ma zachęcać do czynnego udziału we mszy, mają być przykładem tego ze wśród zgromadzenia jest Bóg. „Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich”

(Mt 18,20).Andrzej Satoła


ⓒ Kiedy klękać w kościele? 2021


Photo by: https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/jasny-czerwony-rece-kosciol-3943933/

38 views1 comment

Recent Posts

See All
bottom of page