top of page
Search

Przeistoczenie - biała hostia i bicie w piersi...

Updated: Aug 20, 2019

Najważniejszym momentem Mszy Świętej jest Modlitwa Eucharystyczna, która wiąże się z przypomnieniem i uobecnieniem gestu Pana Jezusa z Wieczernika, który wziąwszy chleb i wino wypowiedział słowa : "To jest Ciało Moje..." "To jest krew Moja..."


Ministrant przed wypowiedzeniem tych słów przez kapłana dzwoni dzwonkiem, a wszyscy wierni klęcząc w skupieniu i modlitwie patrzą na podniesione przez kapłana chleb i wino, które wkrótce stanie się Ciałem Pana Jezus.


W trakcie podniesienia Chleba, które się zmieniło w Ciało patrzysz na nie, a nie bijesz się w pierś i nie patrzysz w dół, ponieważ bicie w pierś jest gestem pokutnym przewidzianym na akt pokuty na początku Mszy Świętej. Ksiądz ukazuje Ciało, żeby na nie patrzeć. Tak samo z kielichem.


Po zakończeniu ministrant dzwoni dzwonkiem i wszyscy wstają.


UWAGA!


W niektórych kościołach ministrant poda też sygnał dzwonkiem pomiędzy przemienieniem chleb a wina - w czasie, gdy ksiądz przyklęka. Nie powinieneś wtedy wstawać ani wykonywać żadnych innych ruchów.


Grzegorz Dziża


ⓒ Kiedy klękać w kościele? 2019


128 views0 comments

Recent Posts

See All

Nuntio!

bottom of page