top of page
Search

Ofiarowanie Pańskie - znaczenie i symbolika.

Updated: Feb 3, 2020

Dzień Ofiarowania Pańskiego obchodzony 2 lutego jest dniem szczególnym. Wspomina się w tym czasie ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni. Szczególnie ważnym elementem obchodzenia tego święta jest przynoszenie do kościoła (świątyni) świec nazywanych gromnicami. Światło świecy symbolizuje Jezusa - Światłość świata. Przyniesiona z domu świeca ma przypominać nam o zadaniu stojącym przed każdym z nas: być światłem świata, które nie powinno świecić SKRYTE, lecz świecić NIEUSTANNIE ROZPALONE płomieniem Chrystusa. Nasze życie można porównać z płomieniem świecy, której wątły płomień podtrzymuje Jezus. Taka symboliczna świeca została zapalona dla każdego już na Chrzcie św., kiedy to zostaliśmy włączeni do wspólnoty Jezusa Chrystusa. Jej światło ma towarzyszyć w życiu każdego chrześcijanina i przypominać o zadaniach jakie stawia przed nami Bóg Ojciec.


Andrzej Satołaⓒ Kiedy klękać w kościele? 2020

46 views0 comments

Recent Posts

See All

Nuntio!

bottom of page