top of page
Search

Odwołali post w niedzielę!

Nie uwierzysz, ale odwołali post w tę niedzielę!


Niby Wielki Post, a nie pościsz…
Na licznych forach internetowych znalazłem wiele burzliwych dyskusji na temat tego, czy w niedziele Wielkiego Postu należy zachować postanowienia, czy też nie.


Otóż zależy...


Ogólnie należy przyjąć, że każda niedziela jest wspomnieniem Zmartwychwstania, czasem radości. Dlatego Kościół od wieków nie pozwala w tym czasie pościć, czy dokładniej - umartwiać się. Nie każde jednak postanowienie ma charakter umartwiania. Jeśli ktoś postanowił, że nie będzie jadł słodyczy, czy też nie będzie palił, to nie ma nic złego w tym, że powstrzyma się też w niedzielę.


Podobnie jeśli postanowienie jest pozytywne. Co to znaczy? Jeśli postanowiłem, że będę coś robił (zamiast odbierania).


Pamiętam z lekcji religii w szkole pomysł, żeby na Wielki Post wziąć na siebie dwa postanowienia: pozytywne i negatywne:

- negatywne - odmówić sobie czegoś

- pozytywne - postanowić coś zrobić (np. uśmiechnę się do jednej osoby każdego dnia, wykonam dodatkową pracę, pomodlę się itd.)


Dużo trudniej zawsze było mi dotrzymać tych pozytywnych.


Jeśli idzie o czynienie dobra w niedziele to pomocny może być fragment z trzeciego rozdziału Ewangelii Marka:


A do nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie ocalić czy zabić?»


Mk 3,4Jeśli Twoim postanowieniem jest czynienie dobra to nie tylko możesz, ale powinieneś to robić także w niedzielę. Od tego nie ma obowiązkowego odpoczynku.Ile tych dni?


Druga ciekawa kwestia Wielkiego Postu to liczenie dni.

Niby 40 a jakby 46 a może i 37.
Spójrz na kalendarz. Zaznaczyłem na nim Środę Popielcową i Wielką Sobotę.


Jeśli policzysz wszystkie dni to wyjdzie 46.


Jednak obecnie Wielki Post kończy się Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. Więc niby 44.


Wyłączając niedziele (jest ich 6) wychodziłoby 40. Hura! ale tylko przy zakończeniu w Wielką Sobotę.

Jak we Czwartek to 38 (lub 37 w zależności czy go wliczać).


I klops.


Z informacji, które pozbierałem wynika, że 40-dniowy post był wyliczony od Popielca do Wielkiej Soboty bez niedziel (wtedy się zgadza). Okres liturgiczny (osobna zakładka w Mszale) Wielkiego Postu został niedawno oddzielony od Okresu Triduum Paschalnego. Ot - zmiana w książkach. Ale postnych dni pozostaje 40: Wielki Piątek jest post ścisły i wstrzemięźliwość od mięsa. A w Wielką Sobotę "Alleluja" rozbrzmiewa dopiero w nocy (czyli liczy się do niedzieli). Niektórzy wstrzymują się od jedzenia mięsa także w Wielką Sobotę, ale to bardziej tradycja lokalna niż jakaś ogólna zasada.


Wspominałem już o tym we wpisie ze Środy Popielcowej, ale dywagacje i szczegóły dotyczące liczby dni, niedziel i innych aspektów (np. które postanowienia są lepsze, a które gorsze) mają drugorzędne znaczenie.


Pierwszorzędny jest cel: zbliżenie się do Boga. Robi się to przez post, jałmużnę i modlitwę. Te trzy mają nas doprowadzić do nawrócenia. Nawrócenie (gr. metanoia), przypominam, oznacza “zmianę myślenia”. Czyli wychodząc z Postu w Święta mam inaczej myśleć niż przed postem. Wszystko, co temu służy chcę pielęgnować. Wszystko, co przeszkadza odrzucę.Na koniec zacytuję najlepsze jak dotąd opracowanie na temat kształtowania się wymiaru Wielkiego Postu w historii Kościoła, które udało mi się znaleźć. Pochodzi ze strony Parafii Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka w Lublinie:


"Środa Popielcowa rozpoczyna okres czterdziestodniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości – Świąt Paschalnych. Wielki Post, bo tak nazywa się ten okres, trwa do początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek.

Już w II wieku, dla lepszego przygotowania do przeżycia Świąt Paschalnych, dodano dwa dni postu przed tym świętem. Wspomina o tym Tertulian (+ ok. 240). Św. Ireneusz (+ ok. 202) pisze, że za jego czasów zwyczaj ten istniał również w Galii: ku czci 40-dniowego postu Pana Jezusa był nakazany post 40-godzinny (obowiązywał zatem w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę). W wieku III poszczono już cały tydzień. Wreszcie na początku wieku IV wprowadzono post 40-dniowy na pamiątkę postu Jezusa Chrystusa. Po raz pierwszy wspomina o tym św. Atanazy z Aleksandrii w liście pasterskim z okazji Wielkanocy z 334 r. Chodziło o to, aby jak najlepiej przygotować wiernych do świąt wielkanocnych.

Według świadectwa ?gerii (w. IV) post 40-dniowy był już w powszechnym użyciu. Potwierdza to także św. Cyryl Jerozolimski, kiedy pisze w swoich katechezach o 40 dniach pokuty. Na Wschodzie Wielki Post obchodzono przez 8 tygodni jednak, a to dlatego, że soboty i niedziele były wolne od postu. Chodziło więc o uzupełnienie pełnych 40 dni postu. W wieku VI w Rzymie post rozpoczynał się 6 tygodni przed Wielkanocą. Jednak po odliczeniu niedzieli, w które nigdy nie poszczono, post trwał właściwie tylko 36 dni. Dlatego w wieku VII dodano brakujące dni i wyznaczono jako początek Wielkiego Postu Środę Popielcową. Ostatecznie środa jako początek Wielkiego Postu weszła na stałe do tradycji rzymskiego kościoła w 1570 roku. Od św. Grzegorza I Wielkiego (+ 604) datuje się powstanie “przedpościa”. Na trzy tygodnie przed Wielkim Postem wprowadzał Kościół fioletową, pokutną barwę szat liturgicznych, z modlitw i śpiewów usuwano radosne Alleluja, do roku zaś 1248 w tym czasie obowiązywał również post, chociaż w formie złagodzonej.

We wspomnianym 1248 roku papież Innocenty IV skrócił Wielki Post, wyznaczając go od Środy Popielcowej. Przedpoście było więc rodzajem przedsionka, wprowadzającego w nastrój Wielkiego Postu. Reforma liturgiczna ostatnich lat Przedpoście zniosła. W Polsce Wielki Post zachowywano wraz z Przedpościem (łącznie 70 dni) jeszcze w niektórych stronach w wieku XVIII, a nawet XIX. W niedzielę post nie obowiązywał i dotąd nigdy nie obowiązuje – każda niedziela bowiem ma charakter święta."
Wspaniałego Postu!Oskar Zgrajⓒ Kiedy klękać w kościele? 2020

195 views0 comments

Recent Posts

See All

Nuntio!

bottom of page