top of page
Search

Obraz Boga

Bardzo często słyszę, szczególnie ze strony osób niewierzących lub osób, które postrzegają wiarę w sposób jasełkowy, że Bóg to jakiś starszy pan, siedzi w chmurach i patrzy na nas i mu jest smutno jak robimy coś źle lub realnie się na nas gniewa i grozi nam palcem. Ale jak wygląda katolicki obraz Boga? Jak katolicy powinni postrzegać Boga?


Wszystkie porównania Boga do jakiejkolwiek osoby biorą się najczęściej z chęci wytłumaczenia dzieciom kim jest Bóg i dlaczego w niego wierzymy. Niestety bardzo często zdarza się, że osoby te dorastając zachowują taki obraz w sobie i zostaje on z nimi na długo.

Tomasz z Akwinu powiedział, że Bóg nie jest istotą ale jest istnieniem. Mówi on tym samym, że nie można traktować go jako najwyżej istoty ze wszystkich, która istniała od zawsze, ale jako istnienie samo w sobie i źródło istnienia czegokolwiek. Stąd też wynika, że próba ogarnięcia Boga ludzkim umysłem jest niemożliwa, dlatego że to On jest źródłem wiedzy i rozumu. Fakt, że Bóg jest źródłem całego systemu w jakim żyjemy, a nie jego częścią wyklucza jego dosłowną obecność w jakimś konkretnym miejscu w konkretnym czasie. Można powiedzieć, że Bóg jest wszędzie tak jak autor książki, mimo że jest poza książką (najczęściej), jest w całej jej treści. Bóg również nie jest mężczyzną, bo nie posiada płci ani żadnych cech biologicznych jak ludzie – w tym emocji, z którymi się na co dzień zmagamy, gdyż wynikają one z naszego biologicznego podłoża. Dlatego też mowa o gniewie Bożym może być jedynie symboliczna, a nie dosłowna jako aktywna chęć do ukarania człowieka, o czym pisałem w tym artykule.

Należy jednak wziąć pod uwagę, że bytu absolutnego nie można pojąć, więc aby jakkolwiek odnieść się do niego, należy użyć symbolu. Często właśnie tym symbolem dla dzieci jest dobry starszy pan w chmurach, który patrzy na nas z góry. I choć na poziomie przedstawiania wiary, jest to użyteczne, tak należy pamiętać, że wraz z pogłębianiem wiary, symbol Boga - choć niedoskonały, powinien ulec zmianie na głębszy, zawierający istotę wiary.Grafika: https://pixabay.com/pl/photos/jezus-chrystus-religia-jezus-898330/

37 views0 comments

Recent Posts

See All

Nuntio!

bottom of page