top of page
Search

Nowa Budowla


(Rdz 11, 1-9)

,,Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Szinear i tam zamieszkali."


Przytoczony fragment Księgi Rodzaju stanowi rozpoczęcie historii o wieży Babel.

Ludzkość kierowana pychą, chcąc zrównać się z Bogiem wzniosła wierzę mającą sięgnąć nieba. Bóg ukarał ich, pomieszał im języki i rozproszył po całej ziemi.


(Dz 2, 1-11)

,,Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.


Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku."


Dar Ducha Świętego otrzymany przez apostołów i skutki jego działania są swoistym odwróceniem reakcji Boga pod wieżą Babel. Dlaczego Bóg najpierw karze ludzi za wspólne działania i jedność a potem za te same działania nagradza?

Kluczem do zrozumienia decyzji o rozproszeniu ludzi i ponownym ich zjednaniu jest zrozumienie motywów ludzi, pobudek jakie nimi kierowały w obu sytuacjach. Ludzmi pod wieżą Babel kierowała pycha, przeświadczenie o własnej wielkości. Sądzili że działając razem zrównają się z Bogiem. Wieża stanowiła symbol ich wielkości. Wieża nie została ukończona. Dlaczego?

Odpowiedź przynoszą apostołowie. Dar Ducha Świętego został im dany aby ich umocnić. Nikt bowiem nie jest w stanie czynić rzeczy ponad ludzkich bez pomocy Boga. Apostołowie potrzebowali zastrzyku Bożej Łaski aby mogli w pełni wypełnić swoją posługę.

I jak ludzie zawiedli wznosząc wspaniała budowlę na miarę nieba ponieważ nie uwzględnili w budowie Boga, tak apostołowie i ich następcy i uczniowie, wszyscy chrześcijanie wznoszą budowlę doskonalszą trwałą; Kościół którzy z Bożą Łaską ma sięgnąć nieba.


Picture by: https://www.pexels.com/pl-pl/@denis-perekhrest-1051433


Andrzej Satoła


24 views1 comment

Recent Posts

See All

Nuntio!

bottom of page