top of page
Search

Nabożeństwa Pasyjne

Updated: Mar 7, 2021Wielki Post i Święta Wielkanocne są czasem głębokiej zadumy i rozważania, momentem wyciszenia w życiu, motywacją do otworzenia się na Boga i bliźniego.

Szczególnie ważne jest wsłuchanie się, przeżycie i rozważenie męki i śmierci Pana Jezusa. Aspekt ten jest tak istotny, ponieważ właśnie najwyższe poświęcenie Chrystusa otworzyło nam drogę do życia wiecznego i wyzwolenia z niewoli grzechu.

Niezwykle piękną jest tradycja obchodzenia nabożeństw pasyjnych; to jest nabożeństw w których rozważana jest męka i śmierć Zbawiciela. Nastrój i doniosłość oraz sens i znaczenie Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej prowadza do głębszego rozważenia męki Pańskiej.

Droga Krzyżowa pozwala na wgląd w ostatnie dni Jezusa, daje sposobność do zapoznania się z cudem odkupienia świata.

Gorzkie Żale są sposobem na wyrażenie emocji, skruchy, żalu i ubolewania nad losem Zbawiciela.

Uczestnictwo w nabożeństwach pasyjnych otwiera nasze serca na ból, cierpienie i mękę Pana Jezusa, jednocześnie nakłaniając do skruchy nad własnym postępowaniem, pozwala wyprosić łaskę zrozumienia cudu zbawienia, wyrazić ubolewanie i żal, przygotowywać się na przeżycie Świąt Wielkiej Nocy.


Andrzej Satoła


Picture by: https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/zdjecie-krucyfiksu-w-skali-szarosci-977659/


© Kiedy klękać w kościele? 2021

29 views1 comment

Recent Posts

See All
bottom of page