top of page
Search

Moc w słabości, czyli Bóg podnosi z upadku.

Updated: Jul 15, 2021

Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny (2 Kor 12, 10)


,,Jestem tylko człowiekiem."

Jak wiele razy słyszeliśmy to zdanie?

Jak wiele razy sami je wypowiadaliśmy?

Zawsze gdy przychodzi słabość, gdy upadamy, usprawiedliwiamy to naszą ludzką naturą.

Gdy jednak powodzi się w życiu, gdy odnosimy sukcesy chcemy przypisiwać je sobie i tylko sobie.

Taka jest ludzka natura; z jednej strony w obliczu trudności i uniedogodnień szukamy usprawiedliwienia, zrozumienia, mówimy: ,,Przecież to ponad siły zwykłego człowieka".

Z drugiej strony nasza pycha nie pozwala nam dostrzec pełnego obrazu odnoszonych sukcesów, widzimy tylko nas samych.

W ludzkiej naturze leży słabość; wynikająca z niemożności rozwiązania problemu (jedna strona) i z pychy nie pozwalającej na szersze spojrzenie na siebie samego (druga strona)

Jak przezwyciężać słabości?

Jak pokonać coś co jest tożsame z ludzką naturą.

Klucz do rozwiązania problemu podaje w swoim liście Święty Paweł.


Aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik Szatana, aby mnie policzkował – żebym się nie unosił pychą. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz mi powiedział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali».


Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny.(2 Kor 12, 7-10)


,,Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali"

,,Bóg": tożsamy z mocą

,,człowiek": synonim słabości.

Aby przezwyciężyć słabość, należy zaufać Bogu, zdać się na Jego łaskę. Zdanie ,,Jestem tylko człowiekiem" nabiera nowiego sensu gdy zestawi się je z Bogiem.

Tak jesteśmy tylko ludźmi,

Tak jesteśmy słabi,

Ale Bóg jest mocny i udzielając nam łaski pomaga przezwyciężać słabości. Zdając sobie sprawę z własnych słabości, możemy prosić Boga o pomoc w ich przezwyciężaniu. Przezwyciężając słabości

Stajemy się choć trochę bardziej podobni do obrazu Boga jaki dla nas zaplanował.


Autor: Andrzej Satoła© Kiedy klękać w kościele? 2021


Photo by: https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/figurka-brazowo-czarnego-smoka-5874910/


55 views0 comments

Recent Posts

See All

Nuntio!

bottom of page