top of page
Search

Małżeństwo

,,Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan


Bracia:


Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus – Głową Kościoła: On – Zbawca Ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom – we wszystkim.


Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby samemu sobie przedstawić Kościół jako chwalebny, niemający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus – Kościół, bo jesteśmy członkami Jego Ciała.


Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła."


List Apostoła Narodów stanowi klucz do zrozumienia istoty małżeństwa.


,,Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus – Głową Kościoła: On – Zbawca Ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom – we wszystkim."

I dalej:

,,Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby samemu sobie przedstawić Kościół jako chwalebny, niemający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus – Kościół, bo jesteśmy członkami Jego Ciała."

Aby rozszyfrować wyżej przytoczone fragmenty i zrozumieć cały powyższy fragment Listu do Efezjan należy podjąć dwa kluczowe stwierdzenia:

1. Małzeństwo jest naszym powołaniem do świętości, jedną z dróg do zbawienia.

2. Kościół stanowi ciało Chrystusa.


,,Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej."- dar bojaźni Bożej jako jeden z darów Ducha Świętego oznacza szacunek i poczucie świętości, małżonkowie winni odnosić się do siebie właśnie w poczuciu sacrum we wszystkich momentach życia małżeńskiego.,,Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus – Głową Kościoła: On – Zbawca Ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom – we wszystkim."- ten fragment budzi szczególnie dużo kontrowersji: nie chodzi w nim jednak o patriarchalne poddanie żony wobec męża a o odnajdywanie w relacji z mężem wzoru relacji z Chrystusem.

Kościół stanowi przedłuzenie woli Chrystusa.

Tak i żony stanowią przedłuzenie woli mężów. Stanowią jedno. Jak Kościół stanowi dar uświęcony przez Chrystusa dla Boga tak żona powinna poprzez miłość męża stać się świętym darem. Aby w relacji z mężem ujrzeć Chrystusa, należy zawierzyć w małżonka. Wiara stanowi o stopniu podobieństwa relacji żony z mężem, jak i relacji z Bogiem.


,,Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby samemu sobie przedstawić Kościół jako chwalebny, niemający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus – Kościół, bo jesteśmy członkami Jego Ciała."

Tutaj sprawa jest jasna, o ile relacja Kościoła wobec Chrystusa może być niejasna tak jak ,,poddanie" żony wobec męża, tak mąż ma jasny i prosty cel. Ma kochać żonę jak Chrystus umiłował Kościół. Oznacza to że ma w pełni oddać się żonie, fragment: ,,Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem." mówi jasno; gdy mężczyzna wchodzi w związek sakramentalny porzuca dawnego siebie: swoje ambicje, plany, wybujałe ego; i staje się darem dla żony to żona i rodzina z nią założona ma stanąć na pierwszym miejscu.

Wzór miłości męża do żony stanowi miłość Chrystusa wobec Kościoła, Jezus tak umiłował swój Kościół, że oddał za niego swoje życie.


Reasumując: Chrystus pielęgnuje Kościół, dba aby był czysty i nieskalany. Kościół odpłaca miłością i wiarą.

Małżonkowie winni pielęgnować swoje małżeństwo dbać o jego piękno i czystość wobec oblicza Boga, w momencie zawarcia sakramemtu małżonkowie powinni porzucić dawne JA na rzecz nowego MY.Photo by: https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/dwie-obraczki-slubne-w-kolorze-zlota-na-stronie-ksiazki-56926/

40 views0 comments

Recent Posts

See All

Nuntio!

bottom of page