top of page
Search

Męczennik-świadek doskonały

Updated: Aug 1, 2021
Męczennikiem w chrześcijaństwie określa się osobę, która cierpi prześladowania lub oddała swoje życie za wiarę w Jezusa Chrystusa. Tacy ,,świadkowie wiary" czczeni są głębokim kultem wśród wyznawców wiary chrześcijańskiej i odgrywają olbrzymią rolę w życiu i rozwoju Kościoła.


Dlaczego kult męczenników jest tak istotny i ważny w życiu wiernych?


Śmierć męczeńska jest odwzorowaniem męki Pana, który ku czci Ojca oddał swoje życie; tak męczennicy świadcząc o wierze w Jezusa oddają swoje życie (nie zawsze ponosząc śmierć, ale również cierpiąc prześladowania).

Służąc Bogu dają doskonałe świadectwo w swym męczeństwie i ucisku.

Ich czyny poruszają serca i sumienia, wpływają realnie na życie i rozwój wiary i Kościoła.Andrzej Satoła


© Kiedy klękać w kościele? 2021


Grafika: Elstef z Pixabay22 views0 comments

Recent Posts

See All

Nuntio!

bottom of page