top of page
Search

Liturgia Wielkiego PiątkuWielki Piątek jest dniem zadumy nad Męką Chrystusa, skupienia, wzmożonej pobożności i gorliwych praktyk religijnych. Stajemy w tym dniu pod Krzyżem Jezusa, wspominając Jego śmierć, pamiętamy, że nie była ona dla Niego klęską i przegraną. Śmierć Chrystusa była zwycięstwem. Tego dnia obowiązuje post ścisły. Nie używa się również instrumentów muzycznych, ani dzwonków. Nie ma także pieśni na wejście. Jest to jedyny dzień w roku, w którym nie odprawia się Mszy świętej.


Nabożeństwo wielkopiątkowe rozpoczyna się procesją w ciszy. Następnie celebrans leży chwilę przed ołtarzem krzyżem, a potem rozpoczyna się liturgią słowa, w której nadrzędne miejsce zajmuje opis Męki Pańskiej według św. Jana. Po homilii następuje wyjątkowo uroczysta modlitwa powszechna, obejmująca wierzących i niewierzących, wyrażając w ten sposób pragnienie samego Chrystusa: aby wszyscy byli zbawieni.


Głównym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej jest adoracja Krzyża. Zasłonięty fioletowym suknem Krzyż wnosi się przed ołtarz. Celebrans stopniowo odsłania ramiona Krzyża i śpiewa trzykrotnie: "Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata", na co wierni odpowiadają: "Pójdźmy z pokłonem". Po liturgii Krzyż zostaje ustawiony w widocznym i ogólnie dostępnym miejscu, tak aby każdy wierny mógł go adorować. Jest on aż do Wigilii Paschalnej najważniejszym punktem w kościele. Przyklęka się przed nim, tak, jak normalnie przyklęka się przed Najświętszym Sakramentem. Po adoracji Krzyża z ciemnicy przynosi się Najświętszy Sakrament i wiernym udziela się Komunii.


Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku jest procesja do Grobu Pańskiego. Zgodnie ze zwyczajem na ołtarzu umieszczonym przy Grobie wystawia się Najświętszy Sakrament w monstrancji okrytej białym przejrzystym welonem - symbolem całunu. W wielu kościołach przez całą noc trwa adoracja.


Gosia Dziża

© Kiedy klękać w Kościele 2021

Zdjęcie: https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/kobieta-trzymajaca-biala-ceramiczna-figurke-aniola-5418221/

30 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page