top of page
Search

LITANIA LORETAŃSKA
Modlitwa w każdej formie stanowi rozmowę z samym Bogiem. Stwórca wsłuchuje się w monolog naszego serca, a jeśli nasze serce jest wystarczająco mocne i czyste, Bóg odpowie. Ale co jeśli nie jesteśmy w stanie sami rozmawiać z Bogiem? Co jeśli podobnie jak naród żydowski na pustyni nie jesteśmy w stanie słuchać pełnego mocy i potęgi głosu Pana, nie mówiąc o kierowaniu naszych myśli ku niemu? Wtedy pomocną dłoń ku nam wyciąga Matka Boża.

Litania oznacza prośbę, błaganie: za wstawiennictwem Matki Chrystusowej nasze błagania kierowane są ku Panu.

Litania Loretańska składająca się z wezwań i tytułów Matki Bożej jest jedną z najbardziej tożsamych modlitw każdego człowieka. Bo któż nie był smutny, umęczony, zagubiony.

Możliwość utożsamienia się z Matką ma wielka moc sprawczą, każdorazowe wezwanie ,,Módl się za nami" przybliża nas do Królestwa Bożego. Należy jednak pamiętać, że samo powtarzanie sentencji litanii nie wystarcza, kluczowym jest kontemplacja każdego tytułu i szczere błaganie wyrażane w naszych słowach.


Reasumując Litania Loretańska ma wielką moc, stanowi ucieleśnienie ludzkiej natury, naszych problemów i kłopotów, naszej kruchości i oddaje je wszystkie w ręce Maryi, która to swoim oddaniem i niezachwianą wiarą uświetnia nasze prośby i zanosi je przed oblicze Pana. Każdorazowe wezwanie winno być wołaniem serca: czystym i szczerym zawierzeniem Matce Bożej.Andrzej


Photo by: https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/sztuka-statua-rzezba-figura-7566195/22 views0 comments

Recent Posts

See All

Nuntio!

bottom of page