top of page
Search

Król-Pasterz

,,Dawid był synem Efratejczyka, tego, który pochodził z Betlejem judzkiego, a nazywał się Jesse i miał ośmiu synów. W czasach Saula był on stary i podeszły [w latach]"


,,Rzekł Dawid do Saula: «Niech pan mój się nie trapi! Twój sługa pójdzie stoczyć walkę z tym Filistynem».Saul odpowiedział Dawidowi: «To niemożliwe, byś stawił czoło temu Filistynowi i walczył z nim. Ty jesteś jeszcze chłopcem, a on wojownikiem od młodości».Odrzekł Dawid Saulowi: «Kiedy sługa twój pasał owce u swojego ojca, a przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał owcę ze stada, wtedy biegłem za nim, uderzałem na niego i wyrywałem mu ją z paszczęki, a kiedy on na mnie napadał, chwytałem go za szczękę, biłem i uśmiercałem.Sługa twój kładł trupem lwy i niedźwiedzie, nieobrzezany Filistyn będzie jak jeden z nich, gdyż urągał wojskom Boga żywego"


Taki to początek miała droga Dawida do sprawowania władzy za namaszczeniem przez Boga nad narodem Izraelskim. Cechowały go prostota, pokora, bojaźń boża i miłosierdzie względem swojego narodu. Za jego rządów Izraelici stali się prawdziwie jednym narodem. Był on wielkim królem, wybitnym wodzem. Uosabiał w sobie wszystko co się Bogu podobało... Niestety był on również tylko człowiekiem. Pomimo cnót miał on również liczne słabości, koniec końców nie byl krystaliczny. W chwili próby zawiódł zaufanie jakim Pan go obdarzył.


,,Czemu zlekceważyłeś słowo Pana, popełniając to, co złe w Jego oczach? Zabiłeś mieczem Chetytę Uriasza, a jego żonę wziąłeś sobie za małżonkę. Zamordowałeś go mieczem Ammonitów. Dlatego właśnie miecz nie oddali się od domu twojego na wieki, albowiem Mnie zlekceważyłeś, a żonę Uriasza Chetyty wziąłeś sobie za małżonkę. To mówi Pan: Oto Ja wywiodę przeciwko tobie nieszczęście z własnego twego domu, żony zaś twoje zabiorę sprzed oczu twoich, a oddam je twojemu współzawodnikowi, który będzie obcował z twoimi żonami – wobec tego słońca. Uczyniłeś to wprawdzie w ukryciu, jednak Ja obwieszczę tę rzecz wobec całego Izraela i wobec słońca. [2 Sam 12.9-12]"


Tam gdzie porażkę odniósł Dawid tam triumfuje Jezus. Jest on nowym Dawidem, Wielkim Dawidem. Stał się prawdziwym królem, pasterzem swojego narodu, z królestwem wiecznym w niebie. Bóg obiecał Dawidowi, że wzbódzi mu potomka, który zasiądzie na jego tronie. Jezus jako mesjasz, wywodzący się z rodu Dawida otwiera nam wrota wiecznego królestwa w niebie, królestwa prawdy, miłości i życia.


Andrzej


Photo by: https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/chlopiec-noszenie-korony-statua-189528/
16 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page