top of page
Search

Komu bije dzwon? (a właściwie kiedy dzwonią dzwonki?)

Dzwonki liturgiczne,


powszechnie znane jako dzwonki kościelne i gong są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych przedmiotów używanych przez służbę liturgiczną podczas

Mszy Świętej i nabożeństw w kościele.


Są wykonywane z metali szlachetnych, czy też z mosiądzu. W historii liturgii rzymskiej możemy zaobserwować długą tradycję używania ich podczas uroczystości Mszy Świętej. Dawniej msze były odprawiane po łacinie, co więcej kapłan stał tyłem do wiernych, a przodem do ołtarza. W tamtym okresie dzwonki były jedynym sygnałem, który był zrozumiały dla wiernych, biorących udział w liturgii. Dźwięk dzwonków sygnalizował przejścia między poszczególnymi częściami mszy, ważne momenty oraz kiedy wierni powinni zmienić postawę ciała lub odpowiedzieć celebransowi.


Do dzisiaj, chociaż liturgia jest już odprawiana w językach narodowych,

dzwonki mają to samo zadanie. Charakterystyczny dźwięk nadal informuje o najważniejszym momentach oraz kiedy uklęknąć czy wstać, ale również pomaga w zachowaniu porządku i ujednoliceniu przebiegu liturgii.


Można powiedzieć, że dzwonki są elementem stałym w obrzędach w kościele.

Wyjątek znajdziemy w okresie Wielkanocy. Dzwonków i gongu nie usłyszymy w kościele od„Gloria” na Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, aż do uroczystego śpiewu „Gloria” podczas Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę. Wydarzenie to nazywamy zawiązaniem dzwonów.


Choć w liturgii istnieje ujednolicenie postaw podczas obrzędów, to tak naprawdę możemy się spotkać z dzwonieniem w innych fragmentach mszy, czy ze zmienną ilością dzwonienia lub uderzenia w gong w różnych parafiach. Jest to związane z naturalnymi zmianami w tradycji lokalnej.W częściach stałych Mszy Świętej używasz dzwonków:


● Na rozpoczęcie procesji wejścia - sygnał, żeby wstać

● Podczas modlitwy eucharystycznej dzwonisz zawsze przed epiklezą (sygnał, żeby klęknąć), czyli w momencie, którym kapłan wyciąga ręce nad darami. Moment ten różni się w zależności od używanej modlitwy eucharystycznej.


Następny fragment (kursywa) jest szczególnie przeznaczony dla ministrantów i zawiera aspekty techniczne. Mniej zainteresowani mogą go bezpiecznie opuścić i czytać dalej.


Z stąd dzwonków należy użyć:

- I Modlitwa Eucharystyczna/ Kanon Rzymski po słowach „… i dołącz do grona

swoich wybranych.” W tej modlitwie dary na początku są błogosławione przez

kapłana znakiem krzyża, w tym momencie ksiądz wypowiada również słowa „…abyśprzyjął i pobłogosławił te święte dary ofiarne.” Nie jest to jeszcze epiklezą, więc należy dalej stać i nie dzwonić podczas tych słów. To właśnie

tutaj dochodzi często do błędu ze strony ministranta i przedwczesnego dzwonienia,

- w II Modlitwie Eucharystycznej po słowach „…źródło wszelkiej świętości” lub w

niedzielę i święta po słowach „Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże”,

- w III Modlitwie Eucharystycznej po słowach „…składał Tobie ofiarę czystą” lub po wspomnieniu tajemnicy dnia w uroczystości i święta,

- w IV Modlitwie Eucharystycznej po słowach „…i dopełnia wszelkiego uświęcenia”,

- V modlitwie Eucharystycznej po słowach „…wyjaśnia nam pisma i łamie dla nas

chleb”


- w I Modlitwie Eucharystycznej o tajemnicy pojednania po słowach „…abyśmy byli świętymi, jak Ty jesteś święty”,

- w II Modlitwie Eucharystycznej o tajemnicy pojednania po słowach „…abyśmy także dawali siebie braciom”,


- w Modlitwach Eucharystycznych z udziałem dzieci po słowach - w pierwszej:

„…dlatego przynieśliśmy chleb i wino, które otrzymaliśmy od Ciebie”, w drugiej: „Za to wszystko niech Jezus będzie błogosławiony”, a w trzeciej: „…bo chce, abyśmy czynili to, co on uczynił”


● Podczas przemienienia po uklęknięciu kapłana po ukazaniu kielicha z Krwią Pańską, a przed wezwaniem do aklamacji np. „Oto wielka tajemnica wiary” - sygnał by wstać

● Po zakończeniu śpiewu lub recytacji Baranku Boży - sygnał by uklęknąć

● Gdy ksiądz uklęka przed tabernakulum przed jego zamknięciem po Komunii Świętej

● Podczas wystawienie Najświętszego Sakramentu


W częściach stałych Mszy Świętej używasz gongu:

● Podczas podniesienia Hostii w trakcie przemienienia

● Podczas podniesienia Kielicha w trakcie przemienienia

● Podczas błogosławienia monstrancją przy wystawieniu Najświętszego SakramentuGosia Dziżaⓒ Kiedy klękać w kościele? 2019

804 views0 comments

Recent Posts

See All

Nuntio!

bottom of page