top of page
Search

Jak wycenić wieczność?

Updated: Jul 27, 2020
Jak wycenić wieczność?


Wieczność królestwa bożego jawi się jako cel i droga każdego człowieka, który wierzy w obecność Boga. Na przestrzeni wieków ludzie rozważali realną wartość życia wiecznego, podczas gdy już sam Jezus przedstawia nam jak cenne jest królestwo boże:


,,Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.


Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją."


Słowa Jezusa pozwalają odczytać obraz królestwa bożego jako najcenniejszego skarbu w naszym życiu, skarbu, który osiągnąć możemy poświęcając wszystko co do tej pory osiągnęliśmy, wszystko co mamy. Jest tak ponieważ królestwo niebieskie jest w istocie skarbem cenniejszym niż cokolwiek co uda nam się zgromadzic na ziemi.


Jak więc wycenić wieczność królestwa bożego? Jest ona cenniejsza niż wszystko inne, jest bezcennym skarbem jedynym w swoim rodzaju, który winniśmy pielęgnować i troszczyć się o jego odnalezienie.


Andrzej Satołaⓒ Kiedy klękać w kościele? 2020

30 views0 comments

Recent Posts

See All

Nuntio!

bottom of page