top of page
Search

Ile oddam Panu?,,Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. "

Powyższy tekst stanowi fragment Ewangelii Świętego Marka (Mk 12, 38-44). Obrazuje on sytuacje zdawało by się bardzo prostą, a jednak na tyle wyjątkową, że zwrócił na nią uwagę sam Jezus:

,,Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: ,,Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie". "

Co oznacza gest kobiety i co znaczą słowa Jezusa?

Łatwo zauważyć, że cała ta sytuacja pomimo namacalnej fizycznej formy z jaką możemy się spotykać nawet w obecnych czasach ma wymiar duchowy. Gest ofiarowania grosza przez wdowę symbolizuje całkowite zawierzenie Bogu, pełne oddanie (wdowa w pewnym sensie odrzuciła ten świat i jego zasady -pieniądze stanowią o naszym utrzymaniu; płacimy bowiem za mieszkanie, wyżywienie, łożymy na nasze zdrowie etc. -oddała się za to w bożą opiekę.

Jezus zauważa ponadto jak wielkim czynem był gest kobiety: ,,Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie"

Chrystus zauważa, że sama ilość, wartość ofiarowanych pieniędzy nie ma takiego znaczenia jak to o czym pieniądze stanowią. Inni bowiem dawali z tego co im zbywało, tak naprawdę pieniądze te nie miały dla nich znaczenia, dlatego też i sama ofiara była pustą bez poparcia szczerym oddaniem. Wdowa z kolei! Ona oddała wszystko, nie miała nic a to co miała oddała. Był to gest o olbrzymiej wadze ponieważ, stanowił szczere oddanie.

Jaka płynie z tego lekcja dla nas współczesnych, ile oddam Panu?

Andrzej

Photo by: https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/drewno-czerwony-milosc-staroswiecki-6534320/49 views1 comment

Recent Posts

See All
bottom of page