top of page
Search

Funkcja Apokalipsy wg Św. Jana
Wśród składowych części NT szczególną uwagę przykuwa Księga Apokalipsy. Opisuje ona przebieg wydarzeń mających nastąpić na końcu czasu. Św. Jan przedstawia owe wydarzenia ze swojej perspektywy jako narrator, obserwator i uczestnik ostatecznych wydarzeń.


Centralną postacią Apokalipsy jest Chrystus. Ewangelista Jan poprzez mnogość symboli uchyla przed odbiorcą wizję przyszłości, która z perspektywy człowieka wydawać się może tragiczną (koniec wszystkiego co znamy na ziemi).


Dlaczego więc Św. Jan przedstawia wydarzenia, które zobaczył?


Bóg pozwolił zobaczyć ,,umiłowanemu" uczniowi Jezusa wizję przyszłości, aby jego świadectwo umacniało wiarę chrześcijan przez wszystkie czasy. Apokalipsa Św. Jana jest wizją przerażającą, pokazuje zniszczenie świata, ale i jego odrodzenie w chwale, w nowym królestwie niebieskim, gdzie Chrystus pokonawszy całe zło zasiada na tronie, a jego wyznawcy oczyszczeni jego krwią żyją razem z nim po wieczne czasy.


Została więc ona spisana ku pokrzepieniu serc. Musimy pamiętać, że gdy owa Księga powstawała chrześcijanie cierpieli liczne prześladowania. Kościoły w Azji zmagały się z wykluczeniem społecznym. Wyznawanie Chrystusa niosło za sobą ryzyko utraty majątku a nawet życia.


Apokalipsa ma więc dawać nadzieje na lepsze jutro, lepszą przyszłość, którą przygotował nam Chrystus.Andrzej Satoła© Kiedy klękać w kościele? 2021


Obraz Thomas B. z Pixabay

35 views0 comments

Recent Posts

See All

Nuntio!

bottom of page