top of page
Search

Działalność misyjna i jej znaczenie.

Już u zarania chrześcijaństwa jednym z głównych obowiązków jego przedstawicieli było szerzenie Ewangelii i świadectwa o Jezusie Chrystusie.

Na przestrzeni wieków metody prowadzenia misji zmieniały się i ewolułowały. Obecnie misje nabrały zupełnie innego wymiaru i znaczenia.Nie są one już tylko szerzeniem wiedzy i nawracaniem na chrześcijaństwo ale także sposobem niesienia pomocy w najdalszych zakątkach świata. Należy pamiętać jednak, że głównym i najważniejszym celem działalności misyjnej jest właśnie głoszenie Chrystusa. Obowiązek ten spoczywa na każdym chrześcijaninie, nie ważne czy w domu, szkole, pracy czy w obcym kraju wszyscy jesteśmy misjonarzami.

16 views0 comments

Recent Posts

See All

Nuntio!

bottom of page