top of page
Search

Dlaczego prosimy świętych o wstawiennictwo?
"Wierzymy we wspólnotę wszystkich wiernych chrześcijan, a mianowicie tych, którzy pielgrzymują na ziemi, zmarłych, którzy jeszcze oczyszczają się, oraz tych, którzy cieszą się już szczęściem nieba, i że wszyscy łączą się w jeden Kościół; wierzymy również, że w tej wspólnocie mamy zwróconą ku sobie miłość miłosiernego Boga i Jego świętych, którzy zawsze są gotowi na słuchanie naszych próśb" Wyznanie wiary Ludu Bożego


Kiedy w naszym życiu pojawiają się kłopoty, często prosimy przyjaciół lub członków rodziny o modlitwę za nas. Nie oznacza to oczywiście, że nie możemy modlić się za siebie. Prosimy ich o modlitwę, nawet jeśli sami też się modlimy, ponieważ wierzymy w moc modlitwy. Wiemy, że Bóg słyszy ich modlitwy, tak samo jak nasze, i chcemy, aby jak najwięcej głosów prosiło Go o pomoc w czasie naszej potrzeby. Święci i aniołowie w niebie również stoją przed Bogiem i ofiarowują Mu swoje modlitwy. A ponieważ wierzymy w Świętych obcowanie, tak więc możemy prosić świętych, aby się za nas modlili, tak jak prosimy o to naszych przyjaciół i rodzinę. A kiedy zwracamy się z taką prośbą o ich wstawiennictwo, czynimy to w formie modlitwy.


W tym miejscu ludzie zaczynają mieć pewne problemy ze zrozumieniem, co katolicy robią, kiedy modlą się do świętych. Wielu niekatolickich chrześcijan uważa, że modlenie się do świętych jest niewłaściwe, twierdząc, że wszystkie modlitwy powinny być kierowane tylko do Boga. Kiedy modlimy się do świętych, nie oddajemy im czci należnej Bogu. Prosimy świętych, aby modlili się do Boga za nas. Nawet jeśli używamy wyrażenia „modlitwa do Świętych”, to jest to tylko pewien skrót myślowy. „Modlitwa do Świętych” jest w istocie bowiem prośbą o przedstawienie danej intencji samemu Bogu. Żaden Święty nie jest ostateczną instancją, do której kierujemy nasze modlitwy, a jedynie pośrednikiem. Z modlitwą do Świętych w niebie jest zatem dokładnie tak samo, jak z proszeniem o modlitwę naszych przyjaciół czy członków rodziny żyjących na tym świecie.


Modlitwa do świętych u wielu z nas jest codzienną praktyką, choć nie zdajemy sobie z tego sprawy. Głównie jest to modlitwa do Najświętszej Maryi Panny (np. Zdrowaś Mario, różaniec, litanie, Pod Twoją obronę), „módl się za nami, za mną” skierowane do naszego świętego patrona ze chrztu czy bierzmowania. Bardzo często możemy również znaleźć gotowe teksty modlitewne zatwierdzone przez Kościół. Należą do nich zarówno krótkie modlitwy do Świętego, jak również nowenny czy litanie.


Gosia Dziża

®Kiedy klękać w kościele? 2021

Image by Geralt from Pixbay69 views0 comments

Recent Posts

See All

Nuntio!

bottom of page