top of page
Search

Dlaczego Mojżesz się nie dostał?,,Idź przeto teraz, oto posyłam cię do faraona, i wyprowadź mój lud, Izraelitów, z Egiptu». A Mojżesz odrzekł Bogu: «Kimże jestem, bym miał iść do faraona i wyprowadzić Izraelitów z Egiptu?» A On powiedział: «Ja będę z tobą. Znakiem zaś dla ciebie, że Ja cię posłałem, będzie to, że po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu oddacie cześć Bogu na tej górze». Mojżesz zaś rzekł Bogu: «Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mię do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć?» * Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «JESTEM, KTÓRY JESTEM». I dodał: «Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was». Mówił dalej Bóg do Mojżesza: «Tak powiesz Izraelitom: "JESTEM, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia."


Mojżesz po ciężkiej tułaczce na pustyni w końcu wprowadził Izraelitów do Ziemi Obiecanej... choć nie do końca.,,Gdy zabrakło społeczności wody, zeszli się przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. I kłócił się lud z Mojżeszem, wołając: Lepiej by było, gdybyśmy zginęli, jak i bracia nasi, przed Panem. Czemuście wyprowadzili zgromadzenie Pana na pustynię, byśmy tu razem z naszym bydłem zginęli? Dlaczegoście wywiedli nas z Egiptu i przyprowadzili na to nędzne miejsce, gdzie nie można siać, nie ma drzew figowych ani winorośli, ani drzewa granatowego, a nawet nie ma wody do picia?


Mojżesz i Aaron odeszli od tłumu i skierowali się ku wejściu do Namiotu Spotkania. Tam padli na twarz, a ukazała się im chwała Pana. I przemówił Pan do Mojżesza: Weź laskę i zbierz całe zgromadzenie, ty wespół z bratem twoim Aaronem. Następnie przemów w ich obecności do skały, a ona wyda z siebie wodę. Wyprowadź wodę ze skały i daj pić ludowi oraz jego bydłu. Stosownie do nakazu zabrał Mojżesz laskę sprzed oblicza Pana. Następnie zebrał Mojżesz wraz z Aaronem zgromadzenie przed skałą i wtedy rzekł do nich: Słuchajcie, wy buntownicy! Czy potrafimy z tej skały wyprowadzić dla was wodę? Następnie podniósł Mojżesz rękę i uderzył dwa razy laską w skałę. Wtedy wypłynęła woda tak obficie, że mógł się napić zarówno lud, jak i jego bydło.


Rzekł znowu Pan do Mojżesza i Aarona: Ponieważ Mi nie uwierzyliście i nie objawiliście mojej świętości wobec Izraelitów, dlatego wy nie wprowadzicie tego ludu do kraju, który im daję. To są wody Meriba, gdzie się spierali Izraelici z Panem i gdzie On objawił wobec nich swoją świętość."


Co uczynili Mojżesz z Aaronem, że karą za to był zakaz wejścia do ziemi obiecanej?

Zapomnieli, że w całej tej drodze, że podczas 40 lat dorastania do Ziemi Obiecanej; Izraelitów nie prowadzili oni lecz sam Bóg trzymając ich za rękę, pozwalając dorosnąć do głębszej wiary, do której oni nie dorośli.


,,Weź laskę i zbierz całe zgromadzenie, ty wespół z bratem twoim Aaronem. Następnie przemów w ich obecności do skały, a ona wyda z siebie wodę."


,,Słuchajcie, wy buntownicy! Czy potrafimy z tej skały wyprowadzić dla was wodę? Następnie podniósł Mojżesz rękę i uderzył dwa razy laską w skałę."


Bóg chciał aby Izraelici wierzyli bardziej, lepiej, aby nie potrzebowali już znaków, symboli, wychowywał niejako nowe pokolenie.

Mojżesz i Aaron mieli wprowadzić naród w Słowo, mieli ,,przemówić" do skały aby ta wypuściła wodę. Oni jednak woleli

,,po staremu" stuknąć laską w skałę i dokonać kolejnego cudu. Ponadto zdanie:,,Słuchajcie, wy buntownicy! Czy potrafimy z tej skały wyprowadzić dla was wodę?" zdaje się przypisywać Mojrzeszowi udział w cudzie, a jak wiemy cudu dokonuje się tylko przez Boga.

Stare było ich myślenie, nie gotowe na Ziemię Obiecaną.

Dlatego właśnie nie mogli do niej wejść.

Ponieważ nie byli gotowi na nową wiarę, zalążek wiary jaką pokazał nam Chrystus.


Andrzej© Kiedy klękać w kościele? 2022


Photo by: https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/drzewa-kokosowe-na-brazowym-piasku-1045113/

39 views1 comment

Recent Posts

See All
bottom of page