top of page
Search

Czym jest piekło?

Co się dzieje po śmierci? Zasadniczo to nie wiadomo. Jednak wiara katolicka daje nam pewien obraz tego co mniej więcej może nas spotkać. Na początku warto zauważyć, że oficjalna nauka Kościoła Katolickiego nie opisuje Nieba, Piekła czy Czyśca jako miejsca lecz jest to opis stanów czy inaczej opis doświadczeń jakiego dusza doznaje. Dla ułatwienia można wyobrażać je sobie jako miejsca jednak może to rodzić pewne nieporozumienia.


Piekło jest to stan ostatecznego samowykluczenia z jedności z Bogiem i świętymi - Katechizm Kościoła Katolickiego.

Zgodnie z nauką kościoła, straszność piekła polega na tym, że dusza przebywa w wiecznym stanie oddzielenia od Boga, który jest życiem i szczęściem, do którego zostaliśmy powołani jako ludzie. Piekło więc nie jest miejscem, do którego trafiając jesteś aktywnie przez kogoś krzywdzony, torturowany itd., jest to stan w którym jesteś permamentnie i całkowicie pozbawiony miłości, którą jest Bóg.

Jest to obecny formalny pogląd Kościoła o tym czym jest piekło, jednak warto mieć na uwadze, że w przeszłości wielu teologów uważało, że "ogień piekielny" należy traktować całkowicie dosłownie.


Trafienie do Piekła odbywa się poprzez oderwanie się od Boga (przez grzech śmiertelny) i trwanie w tym oderwaniu, aż do końca życia. Nie jest więc to kara, którą Bóg nakłada na Ciebie, lecz forma wyboru, w której wybierasz, że nie chcesz z nim być i odrzucasz Jego zbawienie, a z uwagi, że każdy z nas ma wolną wolę, mamy wybór nawet jeśli jego efektem jest wieczne cierpienie.

Siostra Faustyna opisując piekło mówi o nim, że jest to straszna rozpacz i nienawiść do samego Boga. Katolicyzm zakłada, że jest to stan nieodwracalny i nie jest to dlatego, że ktoś nie pozwala go opuścić, ale zakładane jest, że popadając w ten stan, ktoś nie będzie chciał lub nie będzie potrafił go opuścić. Cytując C.S. Lewisa "drzwi do piekła są zamknięte od wewnątrz".


Istnieje nadzieja, że ostatecznie żaden człowiek nie trafił do piekła, bo tak jak święci przebywają w niebie, tak nie ma obowiązku wiary, że ktokolwiek się tam znajduje. Jest to tzw. nadzieja powszechnego zbawienia.


Marcin Frejek

foto: https://pixabay.com/pl/photos/ogie%C5%84-t%C5%82o-p%C5%82omie%C5%84-czarny-gor%C4%85cy-1008926/

ⓒ Kiedy klękać w kościele? 2021


208 views0 comments

Recent Posts

See All

Nuntio!

bottom of page