top of page
Search

Czym jest Adwent?

Updated: Dec 6, 2020

Dziś pierwsza niedziela Adwentu. Ale czym jest Adwent?

Adwent w kulturze chrześcijańskiej jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Jezusa, trwającym od pierwszej niedzieli Adwentu do zmierzchu 24 grudnia. Jego nazwa pochodzi od łacińskiego słowa adventus, czyli przyjście.

Jednak w chrześcijaństwie ten okres nie jest tylko oczekiwaniem na Boże Narodzenie. Jest to przede wszystkim oczekiwanie na ponowne przyjście Chrystusa na ziemię – paruzję (gr. Parousía – obecność, pojawienie się).

Na charakter oczekiwania Adwentowego wskazuje dzisiejsza Ewangelia:


Jezus powiedział do swoich uczniów: "Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!". (Mk 13, 33-37)

Jezus wielokrotnie powtarza słowa „czuwajcie”, wskazując tym samym na to aby nasze oczekiwanie na Jego przyjście nigdy nie ustawało. Przytacza porównanie do człowieka, udającego się w podróż i sług, mających oczekiwać jego powrotu. Pokazuje, że Jego przyjście może nastąpić w każdym momencie, niezależnie od pory.

Dzisiejsza niedziela, rozpoczynająca Adwent ma nam pokazać na czym powinniśmy się skupić w czasie tych 4 tygodni. Jednak Adwent jest tylko przypomnieniem, symbolem oczekiwania, które powinno trwać cały czas. A o tym, czy jest to czas zabaw czy raczej wyciszenia, pisze Andrzej w tym artykule.


Marcin Frejek

Grafika: https://pixabay.com/pl/photos/nadej%C5%9Bcie-czwarty-%C5%9Bwiece-2995971/


ⓒ Kiedy klękać w kościele? 2020

33 views0 comments

Recent Posts

See All

Nuntio!

bottom of page