top of page
Search

Czy po komunii wstawać równo z księdzem czy na “Módlmy się”?

Może zdarzyć się, że będziesz sam w kościele i zobaczysz, że po komunii ksiądz wstaje i podchodzi do ołtarza. Co wtedy zrobić? Wstać czy siedzieć i czekać, aż wypowie słowa “Módlmy się”?


Zdecydowanie warto poczekać. Jeśli nie ma ludzi, a w czasie komunii nie było śpiewu, to kapłan może zadecydować o odczytaniu antyfony na komunię. 


Antyfona to krótka modlitwa - najczęściej fragment psalmu lub fragment księgi z Pisma Świętego, która rozpoczyna modlitwę. Antyfony są najczęściej używane w Liturgii Godzin, a podczas Mszy Świętej mogą pojawić się w czasie rozpoczęcia (antyfona na wejście) oraz po komunii. 


Tradycyjnie podczas wypowiadania antyfony zebrani na Mszy siedzą, gdyż zastępuje ona śpiew dziękczynny podczas komunii. 

Jednak nawet jeśli kapłan nie odczytuje antyfony, a jedynie siedzi w trakcie np. śpiewu na dziękczynienie, to gdy wstaje nie powinniśmy wstawać razem z nim, ponieważ podczas reszty Mszy Świętej nie siadamy ani nie wstajemy równo z nim.Marcin Frejek


ⓒ Kiedy klękać w kościele? 2020

50 views0 comments

Recent Posts

See All

Nuntio!

bottom of page