top of page
Search

Czy na zbawienie można sobie zasłużyć?

Updated: Aug 17, 2020
Niejednokrotnie od różnych osób związanych z chrześcijaństwem słyszę stwierdzenia, że przez fakt, że grzeszymy możemy nie zasługiwać na niebo i Bóg nas do niego nie wpuści. Niestety, mimo że ten obraz jest w ludzki sposób logiczny to jest całkiem niezgodny z tym co zrobił dla nas Chrystus.


A więc jak to wygląda w praktyce?

Jezus umierając za nasze grzechy zapewnił nam zbawienie. Jego ofiara jest wieczna i za każdego. Jego męka i śmierć odkupiła nasze grzechy i zbawiła nas. Dlaczego więc, mimo ofiary Jezusa nadal musimy być posłuszni Jego przykazaniom, nie grzeszyć i pracować skoro Bóg podarował nam ten wspaniały dar?


Gdy dostajemy prezent to nie musimy na niego zasługiwać. Jeśli coś jest darem to jest bezinteresowne. Ale taki dar możemy odrzucić – i tym właśnie jest grzech i ostatecznie piekło czy wieczne potępienie. Naszymi grzechami oddalamy się od Boga i najzwyczajniej odmawiamy możliwości zbawienia naszej duszy. Odrzucamy ofiarę, którą poniósł Jezus i tym samym nie przyjmujemy zaproszenia do życia wiecznego. Piekło natomiast, nie jest karą nałożoną przez Boga za złe życie, ale jest stanem pozbawionym obecności Boga z jednoczesną świadomością jaki On naprawdę jest.


Czy na zbawienie możemy więc zasłużyć?

Choć można się spierać czy ludzkość zasługuje na zbawienie czy nie, to dzięki ofierze Chrystusa na zabawienie nie musimy zasługiwać. Jedyne co trzeba zrobić to przyjąć Jego zaproszenie – miłując Jego i bliźnich.Marcin Frejekⓒ Kiedy klękać w kościele? 2020

73 views0 comments

Recent Posts

See All

Nuntio!

bottom of page