top of page
Search

Czemu Ministranci nie dają na tacę?Jak to jest, że ja muszę dawać na tacę a ministranci nie?


Odpowiedzmy sobie na początku na kilka pytań. Kto to jest ministrant? Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy św. i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Drugim pytaniem jest po co jest składka w kościele? Tutaj podsyłam do tekstu Oskara na temat „Ile wrzucać na składkę?”. Oczywiście wytłumaczę w skrócie: część ze składki oddawana jest do kurii, a część jest przeznaczona na utrzymanie parafii, czytaj remont kościoła, ogrodzenia, dzwonnicy itp.


Dobra, ale w takim razie ja mam utrzymywać parafie finansowo a ministranci nie?


No właśnie, ministranci troszeczkę w inny sposób utrzymują parafie. Otóż są tak jak by pracownikami w kościele. Ich obowiązkami są pomoc Księdzu przy sprawowaniu liturgii, niejednokrotnie pomaganie przy sprzątaniu kościoła oraz w wyjątkowych sytuacjach zastąpywanie kościelnego. Można to porównać do ochroniarzy, którzy pracują na koncertach. Nie płacą za to, że są na koncercie. "Kto pracuje, ten nie płaci”. Powiedziane jest również o tym w Dziejach Apostolskich:


”Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze [uzyskane] ze sprzedaży, i składali je u stóp Apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby. Tak Józef, nazwany przez Apostołów Barnabas, to znaczy "Syn Pocieszenia", lewita rodem z Cypru, sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze przyniósł i złożył u stóp Apostołów.”

Dz 4, 32-37


Apostołowie, żeby móc cały czas głosić ewangelie musieli się z czegoś utrzymywać, ludzie przychodzący słuchać ich kazań i rozważań składali datki coś na wzór dzisiejszej składki.


Kacper Majka


ⓒ Kiedy klękać w kościele? 2020

60 views0 comments

Recent Posts

See All

Nuntio!

bottom of page