top of page
Search

Co wiesz o wodzie święconej?

Updated: Dec 6, 2019

Czym jest woda święcona i po co zanurzamy w niej dłonie po wejściu do kościoła?


Woda święcona to nieodłączny element znajdujący się w każdym Kościele, jak również bardzo często w naszych domach. Wydaje się, że powinieneś z łatwością ją zdefiniować, ale najczęściej potrafimy jedynie powiedzieć, kiedy używana jest podczas liturgii i nabożeństw.


Tak więc czym jest woda święcona?


Woda święcona jest sacramentalium. To znaczy, że należy do grupy przedmiotów lub czynności, które z pewnym podobieństwem do sakramentów mają prowadzić do konkretnych skutków duchowych czy cielesnych osiągniętych przez modlitwę. Do sakramentaliów możemy zaliczyć np. medalik, błogosławieństwo, znak krzyża czy właśnie wodę święconą.

Zwyczaj święcenia wody wynika z jej bardzo szerokiego wachlarza znaczeń w Starym i Nowym Testamencie. Na początku jako symbol Ducha Świętego i jego mocy stwórczej. Później jako symbol szczęścia, błogosławieństwa i ożywczej mocy. Z drugiej strony charakter wody jako oczyszczającej pokuty bardzo dobrze widoczny wydarzeniach związanych z potopem. Jednak najbardziej szczególnego znaczenia nadał wodzie chrzest Pana Jezusa w Jordanie.


Woda święcona jest błogosławiona przez biskupa, księdza lub diakona. Uroczyste poświęcenie wody ma miejsce co roku w Wigilię Świąt Wielkiej Nocy podczas Liturgii Chrzcielnej. Poza Triduum Paschalnym obrzęd ten ogranicza się do krótkiej formuły błogosławieństwa możliwego w trzech formach:


Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chcesz, aby przez wodę, która podtrzymuje życie i służy do oczyszczenie, także nasze dusze zostały oczyszczone i otrzymały zadatek życia wiecznego, prosimy Cię, pobłogosław + tę wodę, którą będziemy pokropieni w dniu Twoim, Panie. Odnów w nas źródło swojej łaski i broń od wszelkiego zła nasze dusze i ciała, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie z czystym sercem i otrzymać Twoje zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.


Albo:


Panie, Boże wszechmogący, Ty jesteś źródłem i początkiem życia ciała i duszy. Prosimy Cię, pobłogosław + tę wodę, którą z ufnością się posługujemy, aby uprosić przebaczenie naszych grzechów i uzyskać obronę przeciwko wszelkim chorobom i zasadzkom szatana. Spraw, Boże, w miłosierdziu swoim, niech źródła żywej wody zawsze tryskają dla naszego zbawienia, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie wewnętrznie oczyszczeni i uniknęli wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.


Zamiast tej modlitwy, w Okresie Wielkanocnym można odmówić następującą:


Panie, Boże wszechmogący, wysłuchaj łaskawie próśb swojego ludu, który wspomina wspaniałe dzieło stworzenia i jeszcze wspanialsze dzieło odkupienia i pobłogosław + tę wodę. Stworzyłeś ją, aby przez nią użyźniać ziemię oraz wzmacniać i oczyszczać nasze ciała. Woda była również narzędziem Twojego miłosierdzia: przez nią wyprowadziłeś Twój lud z niewoli i ugasiłeś jego pragnienie na pustyni. Prorocy zapowiedzieli wodę jako znak nowego przymierza, które miałeś zawrzeć z ludźmi. Przez wodę, którą Chrystus uświęcił w Jordanie, odnowiłeś w odradzającej kąpieli chrztu naszą upadłą naturę. Niech ta woda przypomina nam przyjęty chrzest, abyśmy się radowali z naszymi braćmi ochrzczonymi w czasie uroczystości wielkanocnych. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.


Obrzęd poświęcenia wody i pokropienia wiernych może się odbywać we wszystkich kościołach i kaplicach podczas każdej niedzielnej Mszy Świętej, choćby była odprawiana w sobotę wieczorem. Obrzęd ten zastępuje wówczas akt pokuty przewidziany na początku Mszy.


Pamiętaj, że woda święcona nie ma właściwości "magicznych". Poświęcone nią przedmioty nie staną się talizmanami, ponieważ są tylko środkiem, który ma pomóc pogłębianiu naszej wiary.


Skoro już wiesz, czym jest woda święcona i jak powstaje chciałabym zwrócić Ci jeszcze uwagę na kropielnice stojące przy wejściu do każdego kościoła. Większe, mniejsze, drewniane czy z kamienia mają jedną zawartość - wyżej omawianą wodę święconą. Możesz z nich skorzystać wchodząc do kościoła mocząc koniec prawej dłoni i robiąc nią znak krzyża. Nie jest to twoim obowiązkiem, a raczej dobrą wolą.


Tylko po co to właściwie miałbyś to robić?


Cała czynność jest symbolem oczyszczenia z grzechów przez Pana Jezusa i znakiem, że wchodzisz do miejsca uświęconego Jego obecnością. Można więc powiedzieć, że kropielnica służy do uzewnętrzniania naszej wiary.Gosia Dziża

ⓒ Kiedy klękać w kościele? 2019

fot.
88 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page