top of page
Search

Adwent - post czy radosne oczekiwanie?

Updated: Nov 26, 2019


Adwent to okres poprzedzający Boże Narodzenie. Narodziny Jezusa to radosny czas, okazja do głębokiego rozważania miłości Boga i bliźniego i tego jak ważne jest dla Boga Jego stworzenie, to jest człowiek.


Narodziny Syna Bożego są darem dla nas od Ojca. Czas ten jest w istocie momentem radosnym, w którym należy się radować i cieszyć.


Adwent jest jednak okresem, który utarł się w kulturze katolickiej jako czas, w którym należy powstrzymywać się od zabaw i potańcówek. Wiele osób podejmuje post i powstrzymuje się od zabaw. Jak zatem postępować? Czy słusznym jest pościć i wstrzymywać się od zabaw w szerokim tego słowa znaczeniu. Czy może lepiej jest radować się w pełni i korzystać z tego wspaniałego czasu?


Otóż, podobnie jak w wielu sytuacjach opisanych już na naszym blogu, jest tu pewna dowolność. Katolicy tradycyjnie powstrzymują się od rozrywek celem lepszego przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Jeśli czujesz, że taka forma jest dla ciebie odpowiednia, to się jej trzymaj i jej przestrzegaj. A jeśli preferujesz przygotowania bez obostrzeń i są one dla ciebie owocne to znaczy że są one również dobre. Nie ważne jest jaką formę obchodzenia czasu adwentowego wybierzesz, ważne abyś przygotował się dobrze do świąt Bożego Narodzenia i do przyjęcia najwspanialszego daru jaki dał nam Bóg.Andrzej Satołaⓒ Kiedy klękać w kościele? 2019

42 views0 comments

Recent Posts

See All

Nuntio!

bottom of page