top of page
Search

Żonaci księża… jak to możliwe?Wszyscy wiedzą doskonale, co to jest celibat. W skrócie, dla tych którzy nie kojarzą, jest to religijny sposób życia polegający na dobrowolnym zrezygnowaniu z wchodzenia w związki małżeńskie. Celibat w kościele polega na tym, że ksiądz/zakonnica nie mogą wstąpić w związek małżeński. Dodatkowo zakonnicy i zakonnice często składają ślub czystości (to znaczy powstrzymania się od stosunków seksualnych). Zatem jak to możliwe, że ksiądz może mieć żonę i dzieci.


Zacznijmy może od diakonów. Diakon może odprawiać nabożeństwa, prowadzić pogrzeby, udzielać komunie błogosławić śluby i głosić kazania, ale w przeciwieństwie do kapłana (prezbitera) nie może sprawować eucharystii, spowiadać oraz udzielać namaszczenia chorych. Jeżeli mężczyzna mający żonę chce wstąpić do diakonatu musi ukończyć 35 lat oraz mieć pisemną zgodę żony. Dodatkowo, jeśli taki człowiek nie ukończył studiów teologicznych, musi odbyć 3 letni kurs, podczas której będzie zdobywał wiedzę praktyczną i teoretyczną. Jeśli masz ochotę poczytać więcej o diakonach zapraszam tutaj! Nieco więcej o diakonach znajdziesz w tym artykule.

No dobra, ale diakon to nie pełnoprawny ksiądz. Czy to możliwe, żeby ksiądz miał żonę i dzieci? Tak! to jest możliwe!! Zacznijmy może od tego, że Paweł VI w 1967 w encyklice otworzył drzwi do święceń żonatym duchownym innych wyznań, powracającym do wspólnoty z Kościołem katolickim, ale zastrzegł od razu, że w sprawie celibatu w kościele nic się nie zmienia i wszystko zostaje tak jak było. Ogólnie dziwnie to wygląda, że nawrócony człowiek może mieć żonę a rdzenny katolicki już nie. Odpowiedz na to pytanie możemy wyczytać w encyklice Pawła VI. Otóż celibat jest „ustanowioną dyscypliną” przez człowieka, czyli nie wynika z objawienia Bożego i może zostać zmieniona w szczególnych wypadkach.


Po co więc wyświecać takiego człowieka? Mało mamy rdzennych - katolickich księży ?


Pastorzy w kościele anglikańskim przewodzą specyficzną grupą wiernych. Otóż ci wierni są z tak zwanych diecezji lotnych, czyli nierzadko dokonali konwersji wraz ze swoimi pasterzami. Poza tym taki pasterz wprowadzający swoich wiernych w kościół katolicki okazuje się właśnie prawdziwym pasterzem. Oczywiście należy podkreślić to, że nie każdy taki pasterz zostanie wyświecony na kapłana, ponieważ każdy taki przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.

Z takich ciekawostek mogę dorzucić, że w prawosławiu przyszły pop wstępujący do seminarium wybiera czy czy będzie w celibacie czy będzie żonaty .


Kacper Majka


ⓒ Kiedy klękać w kościele? 2020Obraz epajic z Pixabay.


110 views0 comments

Recent Posts

See All

Nuntio!

bottom of page