top of page
Search

Święcenie przedmiotów

Jednym z nieodłącznych elementów trwania we wspólnocie chrześcijańskiej i dla wielu niezwykle istotnym jest święcenie przedmiotów: czy to medalika, różańca, obrazu, a nawet domu i pojazdu.


Bardzo często jednak sama istota takiego zabiegu nie jest objaśniona w szczegółach a jedynie ogólnie przedstawiona okrężną drogą.

Dla zrozumienia głębi i celu aktu poświęcenia przedmiotów należy najpierw pochylić się nad aspektem fundamentalnym dla wiary katolickiej a mianowicie, że Bóg w ogromie miłości do Swego stworzenia pragnie abyśmy drogą jaką jest Jego Syn trafili do Jego królestwa.

Trwanie we wspólnocie, uczestnictwo w liturgii są najbardziej transparentną formą przypomnienia przez Kościół, że Bóg pragnie naszej obecności w Swoim królestwie. W każdym czasie jednak, w przeszłości jak i teraz formy takiego połączenia były chwilowe, bardzo często zdarza się tak, że po niedzielnej eucharystii wpadamy w wir codziennego życia i nie rozważamy tego co Bóg chce nam przekazać.

Dlatego właśnie akt poświęcenia przedmiotów wyrósł na tak istotny w życiu chrześcijan. Boża obecność jest miłująca, pełna troski, zaspokajająca najgłębsze potrzeby człowieka. Od samego początku Bóg ludziom i całemu stworzeniu okazywał swoją opiekuńczą miłość przez błogosławieństwa. Źródłem i początkiem wszelkiego błogosławieństwa jest bowiem Bóg ponad wszystko błogosławiony. On, jedyny dobry, wszystko dobrze uczynił, aby swoje stworzenia napełnić błogosławieństwami i nieustannie udzielał go na znak miłosierdzia.

Jak ukazać Boga troszczącego się o człowieka? Bóg jest zawsze pierwszy w akcie miłowania i To on nas szuka. Kościół staje przed wyzwaniem aby aby ukazać tę postawę Boga odnosząc ją do codziennego życia człowieka; nie poprzez jednorazowe krótkie spotkania w świątyni a stałą łączność z Nim w każdej chwili życia.

Przedmioty poświęcone są zatem formą przypomnienia, widocznym znakiem Jego obecności w naszym życiu. Mają na celu stać się dla nas drogowskazem wzmacniającym nasze pragnienie do otwarcia się na Boga.

Co należy jednak zaznaczyć: przedmioty takie nie mogą nigdy zastąpić Liturgii, mają być raczej formą przypomnienia, mają nas przyciągać do Eucharystii i Boga samego.Andrzej Satoła

ⓒ Kiedy klękać w kościele? 2020ŹRÓDŁA :

https://adonai.pl/wiara/?id=25


https://www.google.com/amp/s/deon.pl/wiara/pytania-o-wiare/czemu-sluzy-poswiecanie-przedmiotow,196416/amp


https://opoka.org.pl/biblioteka/M/ML/opiekun201906-dewocjonalia.html178 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page